top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

SÅ HÄR ÖKAR DU LÄRANDE OCH UTVECKLING.

Vår omvärld förändras i en allt snabbare takt. För att kunna anpassa oss behöver vi lägga mer tid på lärande och utveckling.

🧠 FÖRMÅGAN ATT LÄRA KOMMER VARA AVGÖRANDE FÖR FRAMTIDEN 🚀

Forskarna pratar just nu om att vi har ett ökat behov av lärande och utveckling. Man menar här att i vår digitaliserade värld kommer förändringar att ske i en allt snabbare takt. För att kunna anpassa oss behöver vi därför lägga mer tid på lärande och utveckling.


MER TID FÖR UTVECKLING OCH LÄRANDE IDAG

Enligt World Economic Forum (WEF) i Davos, Schweiz, menar forskarna att vi behöver gå från dagens 30 minuter per vecka till i genomsnitt 4-5 timmar per vecka.


💡 5 TIPS FÖR FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

1. Definiera ditt ledarskap

2. Kommunicera tydligt

3. Koppla ihop varför, syfte och mål

4. Förstå olika perspektiv

👉 5. INVESTERA I DIN UTVECKLING


I artikeln nedan tittar vi djupare på TIPS 5. INVESTERA I DIN UTVECKLING

🔵 GE DIG SJÄLV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING

Som ledare är tid en avgörande faktor. Det finns alltid mer akuta saker att göra än att prioritera sin egen utveckling. Men med vilja, fokus och några enkla knep - kan du få till din egen utveckling i vardagen:


1. TID

Vi har alla 24 timmar. Om du anser att ditt eget lärande är viktigt, så är det två saker som är avgörande för de flesta:

✅ BESTÄM DIG att det är viktigt.

✅ HA EN REGELBUNDEN RYTM. Organisera ditt lärande i en bestämd rytm. Som t.ex. Varje fredag morgon lägger jag 30 minuter på mitt eget lärande. Alltid.


2. GÖR EN PLAN 🎯

För att kunna se utveckling, behöver vi mätbara, realistiska och tidsbestämda mål. Du behöver också en plan med VAD du ska göra NÄR.

Osäker på var du ska börja?

Börja med att identifiera specifika utvecklingsområden du har i ditt ledarskap. T.ex. utveckla svåra samtal eller konflikthanteringstekniker.


3. REFLEKTERA REGELBUNDET

Avsätt tid regelbundet för egen utvärdering. Hur har det gått? Hur har du hanterat olika situationer? Reflektion kommer att öka din självmedvetenhet och få dig att växa. Be regelbundet om feedback både från medarbetare, kollegor och chefer för att få ännu större insikt om ditt ledarskap.


4. UTBILDA DIG

Ta initiativ till kontinuerlig fortbildning och lärande. Som t.ex. att delta i ledarskapskurser, workshops, webbinarier eller läsa böcker och artiklar om ledarskap. Diskutera och dela insikter med kollegor och använd dina nya kunskaper i praktiken.


Genom att aktivt integrera dessa tips i din vardagliga rutin kan du gradvis utveckla ditt ledarskap och förbättra din förmåga att påverka och guida ditt team mot framgång.


Vill du ha hjälp med ditt lärande? Utvecklingsprogrammet för ledare pågår under 5 månader och du gör det parallellt med ditt vanliga arbete. Det innehåller 5 digitala live föreläsningar och parallellt med föreläsningarna har du en egen coach som stödjer dig i din plan och din utveckling. Här kan du läsa mer: 👉 FRAMTIDENSLEDARE


Comments


bottom of page