top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Att ta hand om sig själv

Uppdaterat: 13 sep. 2022

“Jag har fått insikt i att jag måste jobba med att sätta mig själv i fokus. Då skapar jag en bättre struktur i mitt arbete och det blir en bättre tillvaro för mig själv när jag hittar ett lugn i att bromsa, andas, reflektera och agera.”

Sofia Landin Strömbro, Umeå Sport & Motion“Jämnför det med instruktionerna du får i ett flygplan när trycket faller och syrgasmasken kommer ner från panelen: För att finnas där för andra måste du först se till att du själv får tillräckligt med syre. För att börja förstå dina behov, långsiktigt och kortsiktigt, så behöver du börja lyssna inåt.”

När man pratar om självledarskap brukar man dela in det i tre olika arbetsområden. Här pratar man om BETEENDE, MÅL och TANKAR. Nedan har du tips på hur du kan arbeta vidare själv med att utveckla ditt eget självledarskap i arbetsområde 1 - beteende.


Att ta hand om sig själv

Den svenska översättningen av engelska self-care är att ta hand om sig själv. Det vill säga, det du gör och inte gör för att se till att hela du mår bra – långsiktigt och kortsiktigt.

För många av oss så handlar det om att våra basbehov är tillgodosedda, men också att du lyssnar inåt på dina mentala och emotionella behov. Behöver dag vara ensam med dina tankar, eller mår du bra av social interaktion? Här handlar det om att du fråga sig själv;

  • vad behöver jag?

Och att du sedan stanna upp och verkligen lyssna på svaret som du har inom dig.

När du tar hand om dig själv är du bättre rustad att möta världen. Är du medveten om vad du behöver, så har du också lättare att tillgodose dina egna behov. Jämnför det med instruktionerna du får i ett flygplan när trycket faller och syrgasmasken kommer ner från panelen: För att finnas där för andra måste du först se till att du själv får tillräckligt med syre. För att börja förstå dina behov, långsiktigt och kortsiktigt, så behöver du börja lyssna inåt.


Vill du veta mer och få tips på hur du kan arbeta vidare själv med att utveckla ditt eget självledarskap i de tre olika arbetsområdena så hittar du mer information på vår hemsida.


Lycka till med att utveckla ditt självledarskap vidare!


Futuremind transformerar organisationer, individer och ledare till högpresterande team genom psykologisk trygghet. Vi gör det genom mätning, utveckling, coaching och utbildning.


Comments


bottom of page