top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Fyra kritiska faktorer för att öka psykologisk trygghet

Uppdaterat: 16 okt. 2023

Har du någonsin varit en del av ett team där du har upplevt att du inte kan säga vad du tänker utan rädsla för att bli dömd, kritiserad eller straffad?


Det är här psykologisk trygghet kommer in i bilden. För när ett team har en psykologiskt trygg miljö runt sig, så känner individerna i gruppen sig bekväma att dela med sig sina tankar och idéer till varandra utan rädsla för negativa konsekvenser. Men varför är det viktigt? Och hur gör man för att öka den psykologiska tryggheten i en grupp?


psykologiskt trygga team presterar bättre

En psykologiskt trygg grupp har en bättre förmåga till samarbete, klara förändring bättre, producerar högre kvalitet på arbetet och löser problem bättre.


Psykologisk trygghet påverkar prestationen

För en tid sedan arbetade vi på Futuremind med en grupp som hade låg psykologisk trygghet. Det var mycket spänning och konflikter i gruppen, och individerna i gruppen undvek att dela sina tankar och idéer med varandra.


Men när vi började arbeta med att träna upp deras förmåga att ökar den psykologiska tryggheten, och när de fick insikter om beteende som minskar psykologisk trygghet, började det snabbt synas resultat. Och när vi efter ett drygt år summerade arbetet var det framförallt tre stora områden där förändringarna hade en märkbar påverkan på gruppens prestation.


Förbättrad kommunikation

För det första förbättrades kommunikationen i gruppen avsevärt. Nu kunde de istället lyssna på varandra med ett öppet sinne och alla deltar i produktiva diskussioner. Den här ökade deras förmågan till att ha bättre samtal med varandra, resulterade i bättre beslut och en ökad förmåga till problemlösning för gruppen.


Ökat engagemang

För det andra blev individerna i gruppen mer engagerade och motiverade. De upplevde nu att de vågade dela med sig till gruppen om sina idéer och tog ett större ansvar för sitt arbete. Det visade sig att det här i sin tur ledde till ökad produktivitet och större arbetstillfredsställelse.


Bättre samarbete

Det sista, som visade sig ha en stor och märkbar skillnad hos teamet, var att de nu utvecklat en kultur som präglas av förtroende och respekt till varandra. Arbetet som de gjort har byggt upp starka relationer mellan individerna i gruppen, vilket hjälper dem att samarbeta mer effektivt i allt de gör.


Fyra framgångsfaktorer för att öka psykologisk trygghet

Precis som det här teamet gjorde, så går det att träna upp sin förmåga på det som ökar den psykologiska tryggheten. Och samtidigt behöver gruppen och individerna träna på att ta bort det som minskar psykologisk trygghet. Men allt det här går att öva - eftersom det handlar om att träna upp sin kognitiva empatiska förmåga. Vår förmåga att förstå andra perspektiv än vårt eget. Det handlar om att både förstå sig själv bättre och samtidigt träna upp sin förmåga att förstå andra. Och den här förmågan kan alla träna upp.


Så när du och ni har bestämt er för att arbeta och träna mot en vardag med högre prestation och ökat engagemang, så finns det fyra kritiska faktorer som kommer att påverka hur väl ni lyckas med ert arbete:


1. Gör en plan

Du behöver göra en plan som löper över minst sex månader, gärna mer. I planen har du och teamet avsatt tid med regelbundna intervaller där ni tar er stegvis och systematiskt mot en högre psykologisk trygghet.


2. Alla ska delta

För att skapa psykologisk trygghet behöver alla teammedlemmar vara med på resan och det behöver vara klart kommunicerat från start. Inga ursäkter för att inte vara med under något moment ska accepteras, förutom vid sjukdom.


3. Börja från början.

Ni kommer att tjäna på att lägga tid och utrymme i starten av processen med att göra övningar som skapar tillit och trygghet mellan individer innan ni går vidare. Det är som att värma upp - hoppar man över uppvärmningen får man ofta lida för det längre fram under processen.

4. Mät psykologisk trygghet.

Genom att göra en mätning, till exempel med professor Amy C. Edmondsons “the fealess organization scan” får ni en tydligare bild av vilka fokus och utvecklingsområden som gruppen har. Det ger er också en baseline att jämföra med så att ni kan följa er utveckling.


Du har allt att vinna på en hög psykologisk trygghet

Att mäta psykologisk trygghet i en grupp kan verka abstrakt, men resultaten är allt annat än det. Det kan göra all skillnad i att skapa ett högpresterande team. Underskatta inte kraften i en psykologiskt trygg miljö - det är en stor sannolikhet att det är nyckeln ni behöver för att låsa upp teamets fulla potential.

Vill du utforska vad du och ditt team kan göra för att bli ett högprestarande team genom att öka den psykologiska tryggheten hos er? Eller vill du veta mer hur en mätning går till? Boka en digital kaffe med oss - vi är experter på psykologisk trygghet i grupper.


Comments


bottom of page