top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Psykologisk trygghet påverkar hur vi mår och presterar

Uppdaterat: 30 mars 2023

Föreställ dig en arbetsplats där du ständigt är på helspänn. Kanske känner du dig inte bekväm med att säga din åsikt på möten, eller så är du rädd för att göra ett misstag för känslan är att minsta lilla miss kan få dig att bli av med jobbet. Det känns som om chefen och dina kollegor övervakar varje steg du tar, precis som om de vaktar på dig för att kolla om du missar något. Och när du går ut ur ett rum, har du känslan av att dina kollegor kommer att prata om dig. På kvällen, när du går hem från jobbet, är du stressad och orolig, och du har redan ångest inför nästa arbetsdag.

Ja, så här kan verkligheten se ut för individer som befinner sig på en arbetsplats där det finns en låg psykologisk trygghet.


Psykologisk trygghet är tron på att man kan säga sin åsikt, ta risker eller dela sina tankar utan att behöva vara orolig för negativa konsekvenser. Det är en kritisk komponent i en hälsosam arbetsplatskultur. Tyvärr kan konsekvenserna vara allvarliga när psykologisk trygghet saknas, både för anställda och för företaget som helhet.

Om du någonsin har arbetat på en plats där det saknats psykologisk trygghet så har du förmodligen upplevt några av följande:

  1. Farlig tystnad: På en arbetsplats utan psykologisk trygghet kan anställda tveka att tala ut eller dela sina åsikter. Det kan leda till missade möjligheter eller lösningar som kunde förbättrat företagets ekonomiska resultat.

  2. Hög personalomsättning: När medarbetare inte känner att de har stöd eller upplever att de är uppskattade, är de mer benägna att lämna och säga upp sig. En hög personalomsättning ger ökade kostnader för företag både i förlorad produktivitet och kostnad för rekrytering och onboarding.

  3. Ökande stress och ångest: När anställda har en känsla av att de måste vara på sin vakt är det omöjligt att känna sig avslappnad eller bekväm. Det här kan leda till höga nivåer av stress och ångest som kan påverka den mentala hälsan och det övergripande välbefinnandet hos medarbetarna.


En arbetsplats med hög psykologisk trygghet

Nu, föreställ dig en annan typ av arbetsplats. En arbetsplats där människor känner sig säkra, uppskattade och att de har stöd. En plats där anställda uppmuntras att säga sin mening och dela sina åsikter utan att behöva frukta negativa konsekvenser. Där vi vågar testa saker och ser det som livsviktigt att vi delar våra lärdomar från våra misslyckanden med varandra. En arbetsplats där vi pratar med varandra - och aldrig om varandra. Där vi uppskattar varandras olikheter, och där vi förstår att det är just olikheterna som gör att vi kan fatta bättre och klokare beslut tillsammans. Vi förstår att våra olika perspektiv är just det som kommer bidra till vår framgång.


På den här arbetsplatsen känner individerna i teamet att de:


Har stöd

Anställda känner sig uppskattade och de upplever att de har stöd från sina kollegor och chefer. De vet att om de upplever oro eller behöver hjälp kan de vända sig till sin chef eller till kollegor för att få den hjälp de behöver.


Är respekterade

Varje individs bidrag respekteras, oavsett deras roll eller befattning. Alla förstår värdet av olika åsikter och välkomnar olika perspektiv.


Uppmuntras att ta risker

Anställda känner sig uppmuntrade att ta risker och föreslå nya idéer. De vet att deras bidrag är viktiga och att deras insats är nödvändig för företagets framgång.


Vågar vara sig själva

Individerna i gruppen känner sig bekväma att våga vara sig själva på jobbet, och fruktar inte att övriga teammedlemmar dömer dem eller att de blir utsatta för andra negativa konsekvenser. Alla individer i gruppen respekteras och vågar vara just den som de är, vilket leder till större engagemang och tillfredsställelse i arbetet.


Fem steg som ger psykologisk trygghet

Om du läser detta och känner dig inspirerad att skapa en arbetsplats med hög psykologisk trygghet är det dags att agera. Följande steg kan hjälpa dig att komma igång:


1. Uppmuntra öppen kommunikation

Uppmuntra anställda att tala ut och dela sina åsikter. Uppmuntra människor att vara ärliga och öppna under möten och enskilda samtal. De behöver veta att deras återkoppling är viktig och kan hjälpa till att forma företagets riktning.

2. Träna på aktivt/medvetet lyssnande

När människor talar, lyssna aktivt på vad de har att säga. Visa empati och förståelse. Klargör din förståelse genom att återge deras ord tillbaka till dem för att säkerställa att ni båda är på samma sida. (Läs mer om medvetet lyssnande)


3. Belöna risktagande

Uppmuntra anställda som tar risker, även om saker inte går som planerat. Visa dem att med ord och handling att du uppskattar det som de gör och uppmuntra deras initiativ.


4. Visa vägen genom att göra

Slutligen, kom ihåg att det du gör påverkar mer än det du säger. Var en ledare som skapar en positiv, stödjande och hög psykologisk trygghets kultur på arbetsplatsen. Gör det du kan för att själv inspirera till förändring och skapa förtroende och tillit hos individerna i ditt team.


Psykologisk trygghet är en viktig ingrediens för att skapa en framgångsrik och hälsosam arbetskultur. Genom att aktivt jobba med att öka den psykologiska tryggheten så kan du skapa en arbetsplats som är meningsfull, stödjande och främjar utveckling och lärande.

Comments


bottom of page