top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

SKAPA ETT ENGAGERAT TEAM MED VARFÖR, SYFTE & MÅL

Nyckeln till att skapa ett högt medarbetarengagemang.

73 % av medarbetarna i Sverige är inte engagerade

Medarbetarengagemang är ett ämne som under modern tid har skapat stort intresse. Gallups globala metaanalys visar att medarbetarnas engagemang har en stor påverkan på företagets resultat.


Enligt Gallups mätning är siffran för Sverige: 21 % engagerade och 73 % som inte är engagerade.

Vi har alltså en stor potential att prestera bättre genom att öka engagemanget hos våra medarbetare. Och som ledare har du stor möjlighet att påverka.


I den här artikeln kan du läsa mer om varför det är viktigt och ur du kan koppla ihop varför med syfte och mål. Du hittar de andra tipsen i våra artiklar och nedan. Lär gärna om mer ledarutveckling på FRAMTIDESLEDARE


Vill du prata vidare om ledarskap? Maila oss: 👉 info@futuremind.se


💡 5 TIPS FÖR FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

1. Definiera ditt ledarskap

2. Kommunicera tydligt

👉 3. Koppla ihop varför, syfte och mål

4. Förstå olika perspektiv

5. Investera i din utveckling


💡 TIPS 3 - VARFÖR, SYFTE & MÅL

Vi människor är emotionella varelser. Hur mycket vi än hävdar att vi är logiska och rationella, så är många av de beslut vi gör på daglig basis baserade på en känsla. Du kanske kallar det för din intuition eller magkänsla.


🔵 STEG 1 - Hitta ditt VARFÖR

Ledarskapteoretikern Simon Sinek menar att för att skapa inre motivation och engagemang behöver vi människor känna att vi bidrar till ett högre syfte. Att vi känner att det jobb vi gör spelar roll. Att det lilla jag gör här på min kant är viktigt och bidrar till något större. Så om du som ledare inte har tänkt klart och har en stor inspirerande mission med det ni gör - varför ni finns här i världen - då har du mycket att vinna på att lägga tid och svara på:


✅ Varför finns vi?

✅ Hur påverkar vi världen till en bättre plats?


🔵 STEG 2 - Koppla samman varför med syftet.

När er mission är klar, behöver ni koppla ihop det med det dagliga arbetet. Möjligen är det tydligt för dig, och det behöver vara tydligt för medarbetarna. Varje individ behöver förstå:

✅ Vad är syftet med det arbete som jag gör?

✅ Hur bidrar mitt arbete till vårt varför?


🔵 STEG 3 - Koppla ihop mål med syfte och varför

De flesta människor känner tillfredsställelse när vi känner att vi utvecklas och blir skickliga på det vi gör. Enligt forskning så ger det oss en drivkraft i form av inre motivation när vi arbetar mot att uppnå kompetens och autonomi. Författaren Daniel H. Pink pratar i sin bok DRiVE, The Surprising Truth About What Motivates Us, om att vi behöver ha tydliga mål, klara delmål och ha en detaljerad plan för hur vi tar oss dit. På så sätt kan man själv påverka och följa sin egen utveckling.


Nästa steg är att översätta det i konkreta mål för det dagliga arbetet som är tydliga, mätbara och lagom utmanande för att vara stimulerande. Det är också viktigt att följa upp målen och att fira både lärdomar, misslyckande och framgång. Varje medarbetare behöver veta:


✅ Vad är mitt mål?

✅ När ska jag nå mitt mål?

✅ Vad gör jag för att nå mitt mål?

✅ Hur mäter jag att jag har nått mitt mål?

✅ Vem följer upp att jag når mitt mål?

✅ Vad händer om jag når, eller inte når, mitt mål?


Comments


bottom of page