top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Skit-snackar-kulturer äter psykologisk trygghet till frukost

Uppdaterat: 13 sep. 2022

Har du någon gång hört att en kollega “snacka-skit” om en chef, kollega, ledning eller kund?

I det här artikeln berätta Katarina Zell och Nina Norberg, från Futuremind, om hur låt-gå ledarskap påverkar och skapar grogrunden för en “skit-snackar-kultur”.

Destruktivt ledarskap

Tidigare trodde forskare som studerade dysfunktionella arbetsgrupper att negativa beteenden i gruppen förvärrades av ett passivt ledarskap. Idag vet man att det inte bara förvärras, utan också är en bidragande faktor till att kränkande situationer uppstår.


Maria Fors Brandebo har tillsammans med sina forskarkollegor på Försvarshögskolans ledarskapscentrum i sin studie, Destruktivt Ledarskap, delat in det destruktiva beteendet i två kategorier: aktivt destruktivt ledarskap och passivt destruktivt ledarskap*.


När de flesta av oss som tänker på en destruktiv ledare, härleds det oftast till den aktiva destruktiva ledaren med sina tyranniska och narcissistiska drag. Men enligt en norsk studie, så är det just den passivt destruktiva ledaren som är mest förekommande på våra arbetsplatser. Och det är också den passivt destruktiva ledarskapsstilen med sitt låt-gå-ledarskap, som bidrar till skapandet av en “skit-snackar-kultur”.


På många arbetsplatser har vi här en het-potatis, där både personalen och ledningen vet om att det finns en utbredd “skit-snackar-kultur”, Ibland görs det försök att förändra med ett par actions. Och trots det så finns det kvar i gruppen.


Om ditt företag, organisation eller team, har en seriös strävan att bli ett högpresterande team, så behöver du nu ta ett beslut.“Skit-snackar-kulturer äter psykologisk trygghet till frukost.”

Och det kommer inte att gå att titta bort. Du behöver bestämma dig för att du är beredd att göra jobbet som kommer att krävas. Jobbet som innebär att du och ditt team jobbar aktivt, strategiskt och dedikerat med att motverka de krafter som tar er bort från psykologisk trygghet i ert team.


Alla gör avtryck på sin omgivning

De flesta av oss förstår att vi med vårt sätt, hur vi är, vad vi säger och inte säger, påverkar vår omgivning. Och att vi alla har både positiva och negativa beteenden som påverkar gruppen runt oss. Trots det, så är många ändå omedvetna om vilken långtgående påverkan ett negativ beteende faktiskt kan ha. Här har vi ett jobba att göra, och det första steget är att bli medveten om vilka avtryck våra negativa beteende gör på omgivningen.


Vill du veta mer och få tips på hur du kan arbeta vidare själv med att utveckla ditt eget självledarskap i de tre olika arbetsområdena så hittar du mer information på vår hemsida.Vill du mäta den psykologiska tryggheten i ditt team?

Mätningen sker digitalt och i samband med en kort föreläsning om vad psykologisk trygghet är. Den digitala enkäten består av 10 frågor om individens egen upplevelse av psykologisk trygghet i gruppen. Frågorna baseras på Amy C. Edmondsons arbete och forskning om lärande organisationer och psykologisk trygghet. Edmondson är verksam som Professor på Harvard Business School. Datan från undersökningen används för att analysera den psykologiska tryggheten på gruppnivå. Individen är helt anonym, och alla svar, åsikter och kommentarer visas i sin helhet utan koppling till individen.


Vill du veta mer kontakta oss på: info@futuremind.seFuturemind transformerar organisationer, individer och ledare till högpresterande team genom psykologisk trygghet. Vi gör det genom mätning, utveckling, coaching och utbildning.


* Brandebo, Nilsson, Larsson, Destruktiv Ledarskap. Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra år det?

Commentaires


bottom of page