top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Ta hjälp av dina tankar

Uppdaterat: 13 sep. 2022

Det du tänker om saker, påverkar vad du gör och säger. Det i sin tur påverkar hur du beter dig och hur du säger saker. Och allt det här påverkar det avtryck du ger på din omgivning. Det som startade som en egen inre tanke - påverkar i slutändan hur du själv mår och presterar. Enkelt kan man säga att dina tankar alltså styr din prestation och ditt mående. Precis därför är det så intressant att bli medveten om sina tankar. För genom att ändra sina tankemönster kan du både må och prestera bättre.


Den här tekniken kallas för självledarskap, och delas in i tre utvecklingszoner: beteende, mål och tankar. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du förbättrar ditt självledarskap genom att ändra dina tankar.

Ta hjälp av dina tankar

Den här artikeln handlar det om vad du tänker och hur det påverkar hur du mår och presterar. Först när du blir medveten om dina tankar kommer du kunna förändra dem så att de hjälper dig att ta dig dit du vill.

Här hjälper oss kognitiva strategier att identifiera de tankar som hindrar oss från att prestera. Och därefter ersätta dem med positiva tankeloopar som främjar vår prestation.

Begränsande övertygelse

En begränsande övertygelse är dina egna tankar om något som stoppar dig från att lyckas. Ibland kan våra egna tankar om något till och med hindrar oss helt från att ens försöka.

Våra begränsande övertygelser installeras oftast under vår barndom, men kan även skapas under vuxen ålder. Det som händer i din hjärna är att dina tankar generaliserar ett mönster av händelser på ett icke önskvärt sätt. Händelsen har oftast en betingning av ett starkt obehag eller en stark negativ känsla. Din hjärna “hjälper dig” genom att generalisera liknande situationer så att du ska undvika upplevelsen av obehag. Ibland kan dessa tankar vara helt irrationella och ologiska, och medföra att vi tar stora omvägar för att undvika situationer som liknar den vi tidigare har upplevt.

Att ta bort begränsande övertygelser

För att bli av med en begränsande övertygelse behöver du börja med att identifiera och erkänna vilka begränsande övertygelser som du har med dig. Därefter banar du om dina tankeloopar och ersätta de negativa tankarna och känslorna med positiva tankeloopar och känslor.

Du ersätter alltså dina tidigare negativa känslor med stärkande övertygelser och känslor som hjälper dig att ta dig dit du vill. Här finns det olika tekniker, som till exempel mental träning som används mycket inom idrott, som kan hjälpa dig att förändra dina tankemönster.


Lycka till med att utveckla ditt självledarskap vidare!


Futuremind transformerar organisationer, individer och ledare till högpresterande team genom psykologisk trygghet. Vi gör det genom mätning, utveckling, coaching och utbildning.


Comments


bottom of page