top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Vägen till den attraktiva arbetsplatsen

Att skapa en attraktiv arbetsplats är avgörande för att locka och behålla medarbetare. Under sin Youtube-serie samtalar Fredrik Stranne, vd på Coreworkers, med några av Sveriges tyngsta namn inom HR om deras tankar om den attraktiva arbetsplatsen.

Fredrik Stranne, vd på Coreworkers och employer branding expert.

Efter pandemin har det blivit allt viktigare att rekrytera och behålla rätt personal. Fredrik menar att det idag är nödvändigt att vara en bra arbetsgivare genom hela medarbetarresan för att behålla talangerna. Han noterar också att frågor som tidigare kanske enbart låg inom HR nu också få fokus och uppmärksamhet från VD och får större utrymme på ledningsnivå.


Varför skjutsar du chefer till deras jobb i din Youtube-serie?

– Jag vill belysa vikten av att vara en attraktiv arbetsplats för att attrahera och behålla

personal. Det har varit för lite fokus på den frågan, och jag ville lyfta den i ett trevligt format.

Att sitta och snacka i en bil är ett avslappnat sätt att prata om både lättare och djupare saker.


Varför är det viktigt?

– Att attrahera och behålla medarbetare är verksamhetskritiskt. Det kostar mycket pengar att

tappa personal. Om vi ska klara framtiden i exempelvis offentlig sektor är det viktigt att skapa en arbetsplats som folk vill vara en del av.


Stranne lyfter också fram vikten av att se skapandet av en attraktiv arbetsplats som en investering snarare än en kostnad. Han påpekar att det kan kosta upp till en halv miljon kronor per år att förlora en duktig medarbetare och att detta är en kostnad som många arbetsgivare inte tar med i beräkningen. Istället för att bara tänka på personalkostnader bör man se det som en investering i personalen och arbetsplatsen som helhet.


Vad har vd:n och ledningen för roll i den attraktiva arbetsplatsen?

Vd:n har en avgörande roll i att skapa en attraktiv arbetsmiljö och bör fungera som en inspiratör och en tydlig kommunikatör, menar Fredrik Stranne. Även hela ledningsgruppen har en mycket stor påverkan i att skapa en arbetsplats där medarbetare känner sig engagerade och motiverade.


Hur skapar man en attraktiv arbetsplats?

– Det är viktigt att lära känna yrkesgruppen. Fråga vad som är attraktivt för dem. Vi ser

generellt att medarbetare vill veta arbetsgivarens ambition och vart verksamheten är på väg,

att bra ledarskap är viktigt, att det finns utvecklingsmöjligheter, att man kan vara den man är (psykologisk trygghet) och att det finns tillit på arbetsplatsen.


Fredrik Strannes 3 bästa tips för att arbeta mot en attraktiv arbetsplats;

  1. Gör skapande av den attraktiva arbetsplats till en ledningsfråga.

  2. Arbeta långsiktigt med att öka den psykologiska tryggheten i hela organisationen.

  3. Använd exitintervjuerna som strategiskt verktyg – där får ni mycket sanningar om varför folk lämnar.


Fredrik pratar också om värdet av att ta hjälp av experter. Och att de företag som lyckas stänga gapet mellan förväntningar och verklighet - det är de som kommer att lyckas att skapa en attraktiv arbetsplats.


Det kommer att vara den avgörande nyckeln för att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och vill stanna kvar.


Lyssna på Youtube-serien: Lets get to work


Vill du prata mer om hur du ökar den psykologiska tryggheten i hela organisationen?Commentaires


bottom of page