top of page
Forest

MÄTNING AV PSYKOLOGISK TRYGGHET

The Fearless Organization Scan
- få en siffra på nuläget -

Genom att mäta den psykologiska tryggheten i din grupp, får du en siffra på ditt nuläge och en tydligare bild på om individerna i gruppen har lika eller olika upplevelser av tryggheten. Informationen ni får fram av en mätning hjälper er att kunna sätta mätbara mål och på så sätt kunna göra en handlingsplan med aktiviteter som ökar tryggheten i gruppen.

Vi på FUTUREMIND hjälper gärna till med att mäta psykologisk trygghet hos er. Vill ni ha mer hjälp kan vi även designa er processen, sätta mätpunkter och göra en handlingsplan. Och genomföra delar av processen tillsammans med er.

Mätverktyget vi använder oss av är professor Amy C. Edmondsons digitala mätverktyg The fearless organization scan. Mätningen tar 2-3 minuter och består av 7 frågor. Datan vi får fram används för att analysera den psykologiska tryggheten på gruppnivå. Efter en mätning genomförs en debrief med teamet.

FYRA DIMENSIONER

Efter en mätning gör vi en team debrief och delar då in arbetet i fyra dimensioner; viljan att hjälpa, inkludering och mångfald, attityd till risk och misslyckande och öppna samtal. Under två timmar tittar vi djupare på de här fyra områdena, som alla påverkar den psykologiska tryggheten i gruppen.

Helping Hand

VILJA ATT HJÄLPA

I vilken utsträckning medlemmarna är villiga att hjälpa varandra.

Motivational Speaker

INKLUDERING OCH MÅNGFALD

I vilken utsträckning du kan vara dig själv, och välkomnas i teamet utifrån det.

ATTITYD TILL RISK & MISSLYCKANDEN

I vilken utsträckning det är acceptabelt att göra misstag.

Crossing the River

ÖPPNA SAMTAL

I vilken utsträckning svåra och känsliga frågor kan talas öppet om.

Support Group

När du anlitar oss på FUTUREMIND för att göra en större process för att öka den psykologiska tryggheten i din grupp, startar vi alltid med en mätning. Det ger oss ett nuläge och en bättre bild av vilka insatser som behövs. Alla processer avslutas med en ny mätning. På så sätt kan vi analysera förflyttningen och få en tydligare bild av vilken effekt respektive insats har gett.

KOM I KONTAKT MED OSS

Tack för att du fyller i dina uppgifter!

bottom of page