top of page

WORKSHOPS SOM ÖKAR DEN PSYKOLOGISKA TRYGGHETEN I GRUPPEN

Att skapa högpresterande team genom psykologisktrygghet

Framtidensteam består av två serier av workshops. I alla workshops har vi en lärande del och en praktisk del, och varje workshop har ett specifikt tema. Innehållet i Framtidensteam syftar till att skapa förtroende, förståelse och tillit för att bygga upp den psykologiskatryggheten i gruppen. För att förstärka inlärningen, och skapa en förändring som består, träffas vi efter varje workshop i mindre grupper med en team-coach. Alla våra worskhops består av både en fysisk del där du övar och gör, och en coachande del gruppen reflekterar runt hur det går och har gått att göra i vardagen. Alla workshops kan brytas loss och göras var för sig eller i en serie.

Helping Hand

SERIE #1 - TILLIT

Serie #1 - Tillit består av tre workshops, som kan köras var för sig eller som en serie. Här blandar vi teori med diskussion, reflektion och praktiska övningar. Syftet med serie #1, är att öka individernas tillit och förståelse av varandra i gruppen. Efter varje workshop träffas vi i mindre grupper med en team-coach.

Workshop Futuremind.jpg

SERIE #2 - FEEDBACK KULTUR

Feedback kan ibland kännas svårt och negativt. Men behöver det vara så svårt, och kännas så negativt? Tänk om du istället skapade en kultur där feedback var en gåva. Något som får individen och teamet att utvecklas och växa.

Serie #2 - Feedback kultur är två workshops som kan genomföras efter en eller flera workshops från serie #1. Syftet med serie #2 är att skapa en feedback kultur i gruppen. Det gör vi genom att öva på att ge och ta emot konstruktiv utvecklande feedback, och samtidigt träna vår kognitiva empatiska förmåga. 

bottom of page