top of page

VÅRA KUNDER

Vi på FUTUREMIND jobbar med team, ledare, organisationer och individer - och alla har de en sak gemensamt. De vill utvecklas. Vår metod beseras på att skapa förflyttning och utveckling över tid genom självreflektion, samtal, information och att göra.

Att skapa psykologisktrygghet i ett team kräver fokus och tid. Det finns inga genvägar, så du behöver vilja göra jobbet som krävs. Dagens forskning om psykologisktrygghet och team är entydig. Studier visar på ett starkt samband mellan hög psykologisktrygghet och innovation, utveckling, hög prestation, lärande och ökat välmående. När du är redo att avsätta fokus och tid - då är vinsten stor.

Thandi LI.jpeg

“Utbildningen Framtidens Ledare har gett mig otroligt kraftfulla verktyg som jag direkt kunde applicera i min vardag.  

 

Vi började med vår egen inre resa: att våga förstå sig själv bättre för att sedan kunna utveckla sin förmåga att förstå andra. Och under hela utbildningen övade vi på att själva se och acceptera våra egna brister och på så sätt komma till insikten om att vi alla är olika.

 

Min största utmaning var då vi övade på att lyssna. Och då menar jag medvetet lyssnande - helt utan min egen inre dialog. Här har många ett stort jobb att göra - att förstå hur viktigt det är att bli sedd och lyssnad på på riktigt. 

 

Nu förstår jag på riktigt vad ett empatiskt ledarskap innebär och att det bidrar till att skapa samhörighet i ett team. Det är med empati, tydlighet och mål som man ökar den psykologiska tryggheten i gruppen. Och det bygger högpresterande team.”

Thandi Schüler | Senior Recruitment Consultant | Aliby

Johan Ingemarsson.jpeg

“Det empatiska ledarskapet är det område som jag har fokuserat mest på, och det är här som jag har utvecklat mig mest under utbildningen. Och egentligen är det faktiskt inte så mycket som ska till, utan det första steget är att du ska bli medveten om det. Om du använder det empatiska ledarskapet smart och i situationer där det är nödvändigt så kommer det att ge dig stor effekt. Jag som leder ledare, påverkar ju 4 personer direkt och 25 personer indirekt - som i sin tur påverkar alla de har runt sig och möter. Du som ledare av ledare har en extra viktig påverkan.”

Johan Ingemarsson | Country Manager | Too Good To Go

Jessica Karolinska Universitetssjukhuset.jpg

"Psykologisk trygghet är grunden till ett gott teamarbete. Att som teammedlem känna sig trygg i att ingen i mitt team pratar illa om mig bakom min rygg. Det som handlar om mig sägs direkt till mig. Vi kan ibland lura oss själva genom att hamna i ”förtroendefällan” dvs att skapa en falsk gemenskap genom att tala illa om någon som inte är närvarande. Det skapar till att börja med en känsla av sammanhang, men ger i förlängningen en dålig eftersmak där den psykologiska tryggheten inte finns.”

Jessica Schiött | Verksamhetschef | Karolinska

Johanna Mattsson.jpg

“Ledarskap är - och ska vara komplicerat - och här behöver vi vara ödmjuk inför de utmaningar som man står inför som ledare. Med den insikten känns också uppgiften att vara ledare mer spännande och givande. Ledarskap är utmanande, man behöver kunna flytta perspektivet mellan att vara nära och ha distans på alla nivåer. Och i detta behöver du ha full koll på dig själv, dina egna känslor och reaktioner. Som ledare behöver man också själv vara trygg och befinna sig i en miljö som är öppen och ärlig eftersom det krävs konstruktiv feedback för att utvecklas. Kravbilden som växer fram idag på en framtidsorienterad och coachande ledare är oerhört komplex och ligger långt ifrån den traditionella och formella chefsrollen vilket inte gör utmaningen i ledarrollen mindre.”

Johanna Mattsson | Strateg | Umeå Energi AB

Amanda.jpg

“Jag har lärt mig om psykologisk trygghet - innebörd - vikten av det - och hur vi skapar det. Jag har lärt mig att sakta ner och inse att livet är mer än att bara jobba. Hur vill jag ha det om 10 år? Jag vill kunna stå på fler ben (fritid, vänner, familj) och vill kunna hitta balansen mellan dessa. Jag har lärt mig att fira framgång är en viktig del i processen, både för mig och mina team. Jag har blivit påmind om vikten av hälsosamma relationer. Jag har blivit inspirerad att lyssna mer aktivt, ställa fler frågor och sätta tydligare gränser. Jag har blivit uppmuntrad att våga stå på mig ännu mer och lita på min magkänsla och mina ledarskap egenskaper.”

Amanda Petersson | COO | Wellness Studio Sverige

Jani.jpg

“Tidigare var jag inte direkt medveten om hur den psykologiska tryggheten i gruppen påverkade. Idag är jag mycket medveten och förstå värdet och vikten av att skapa och bibehålla den psykologiska tryggheten i en grupp. Jag anser att den psykologiska tryggheten har en direkt påverkan på arbetsmiljön. Om du som medarbetare känner att din åsikt är viktig, du känner dig inkluderad och lyssnad på.”

Jani Biros | VD | Crossfit Solid

Lina Blomberg.jpg

“En viktig lärdom som jag har med mig är hur hjärnan fungerar vid olika typer av hot. Det hjälper mig ofta att förstå mitt eget och andras beteenden. Att dagens hot handlar om sociala hot, förändringar vi inte kan förutse, otrygghet osv. Det är något jag ofta tänker på och sett att jag kan påverka i mina team, i min familj och i mig själv.”

Lina Sjöström | feelgood företagshälsovård

bottom of page