top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Vad är självledarskap?

Uppdaterat: 2 apr.


“Mår du bra, så presterar du bättre, både på jobbet och i alla övriga delar av ditt liv. Och mår du bra och har en bra emotionell balans - så kommer också ditt avtryck på din omgivning att vara mer positivt. Så logiskt, borde vi alla vara intresserade av att utveckla vårt självledarskap.”

De flesta av oss förstår att vi med vårt sätt, hur vi är, vad vi säger och inte säger, påverkar vår omgivning.
Du gör avtryck på din omgivning

Du gör avtryck på din omgivning

De flesta av oss förstår att vi med vårt sätt, hur vi är, vad vi säger och inte säger, påverkar vår omgivning. Men vad många inte tänker på, är att det faktiskt är du som bestämmer vilket avtryck du vill göra. Genom att bli medveten om ditt beteende och dina tankar, kan du börja förändra hur du påverkar din omgivning. Tekniken heter självledarskap, och passar utmärkt för dig som arbetar med att skapa mer psykologisk trygghet runt dig och för dig som vill må och prestera bättre.

.

Vad är självledarskap?

Precis som man kan gissa av det sammansatta ordet själv-ledarskap, så handlar det om din egen förmåga att leda dig själv.


Själva ordet självledarskap dök först upp under 1980-talet, och här menar Charles Manz, som var en av de som myntade begreppet, att självledarskap är “en process genom vilket individer kontrollerar sina egna beteenden, påverkar och leder sig själva genom användandet av ett specifikt urval av beteendemässiga- och kognitiva strategier”.

För att tala klarspråk, så handlar självledarskap om att du gör dig medveten om dina egna tankar och beteende. Och att du jobbar aktivt för att minska det som inte får dig att må bra och ersätter dem med beteenden och tankar som får dig att må bättre. Här finns det olika sätt att arbeta med sig själv, sitt beteende och sina tankar. Oavsett om du arbetar med självledarskap på din arbetsplatser eller i ditt privatlivet, så är den gemensamma tanken: När du mår bra - då presterar du bättre.

Här pratar man om jobba med mål, beteenden och tankar.
Träna din förmåga att leda dig själv bättre.

När man pratar om självledarskap brukar man dela in det i tre olika arbetsområden. Här pratar man om BETEENDE, MÅL och TANKAR.


Vill du veta mer och få tips på hur du kan arbeta vidare själv med att utveckla ditt eget självledarskap i de tre olika arbetsområdena så hittar du mer information på vår hemsida.


Vill du veta mer kontakta oss på: info@futuremind.se


Lycka till med att utveckla ditt självledarskap vidare!


Futuremind transformerar organisationer, individer och ledare till högpresterande team genom psykologisk trygghet. Vi gör det genom mätning, utveckling, coaching och utbildning.

ความคิดเห็น


bottom of page