top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

IKIGAI - meningsfullheten i livet

Många människor söker idag efter lycka. Den där känslan av att det finns en mening med det livet som du lever. Några kallar det för ny spiritualism, andra för att söka efter sitt varför.


Oavsett vad du kallar det för, så finns det några områden på jorden där människor lever längre. I de här zonerna finns något som japanerna kallar för IKIGAI. Kan det vara nyckeln till det som många söker?

Många söker idag efter meningsfullheten i livet. Kan IKIGAI ge oss det vi söker?

IKIGAI - "Din egen anledningen till varför du kliver upp ur sängen på morgonen, varje dag."

Att ordet IKIGAI blivit populärt hos oss i västvärlden, är sammanlänkat med Dan Buettners TED-talk och sina storsäljande böcker om “The Blue Zones”. I hans böcker beskriver Dan hur de lever i de fem områdena som kallas för de blå zonerna som är samhällen där det finns flest personer över 100 år i befolkningen. En gemensam nämnare är att här hittar man det som i Japan kallar för IKIGAI.

Blå zoner är ett demografiskt och/eller geografiskt område i världen där människor lever mätbart längre. Konceptet växte fram ur ett demografiskt arbete skapat av Gianni Pes och Michel Poulain, som identifierade Sardiniens provins Nuoro som den region med högst koncentration av manliga hundraåringar. Dan Buettner, som etablerade begreppet, identifierade fem hot spots och erbjuder en förklaring baserad på empiriska data och förstahands observationer till att dessa populationer lever ett friskare och längre liv.*

*Källa: Wikipedia


De fem blå zonerna

  • Okinawa (Japan)

  • Sardinien (Italien)

  • Nicoya (Costa Rica)

  • Ikaria (Grekland)

  • Adventister Loma Linda, Kalifornien (USA)


Vad är IKIGAI?

Om man översätter det japanska ordet IKIGAI till svenska, så blir den direkta översättningen - värdet med att leva. Men själva innebörden av ordet IKIGAI är lika svårförklarat som när vi svenskar försöker förklara innebörden i ordet lagom.


I japan används ordet IKIGAI för att beskriva det som ger meningsfullhet i livet. Det som gör att du känner att något är meningsfullt att göra eller sträva efter. Att du befinner dig i ett viktigt sammanhang, grundat i den du är. IKIGAI används som ett vardagsord i Japan, och sitter väldigt sällan ihop med stora världsförändrande syften eller saker. Utan det handlar mer om det som du har i ditt liv, i din vardag, som ger dig känslan av meningsfullhet. Att det du gör gör skillnad. Att det du gör är meningsfullt. Din egen anledningen till varför du kliver upp ur sängen på morgonen, varje dag.


Så enkelt förklarat så handlar IKIGAI om att du känner att det du gör, i din vardag, ger dig meningsfullhet och tillfredsställelse. Och här handlar det om att hitta balansen mellan det liv du lever idag och det du strävar efter i framtiden. Så att du samtidigt värdesätter och befinner dig i nuet och njuter av din strävan och din resa mot framtiden. Närvaron i stunden. Att du känner dig tillfreds med ditt liv. Och samtidigt njuter av att bygga upp och sträva mot mål och drömmar som du har för framtiden.


“All we have to do is decide what to do with the time that is given to us”

Citat från Gandalf, Sagan om ringen, J.R.R. Tolkien


Genom att fokusera inåt hittar du det som ger dig meningsfullheten i livet.

Att utforska sin IKIGAI

Vill du undersöka och få fram din egen IKIGAI så behöver du titta djupare på din egen inriktning i livet och förstå hur dåtid, nutid och framtid är sammanlänkade. För att hitta din IKIGAI finns det hjälp att få i form av böcker, kurser och vägledning. Men du kan också utforska det på egen hand genom att börja med tre insikter om dig själv:


INSIKT 1: Den du är

INSIKT 2: Det du vill förändra

INSIKT 3: Det sammanhang du vill verka i


Att skapa meningsfullhet i din vardag handlar alltså om att lära känna sig själv på djupet. Att du förstår dina värderingar, drivkrafter och behov. Genom att bättre förstå dina egna behov och drivkrafter blir det lättare att prioritera det som är viktigt för just dig. På så sätt blir det lättare och tydligare för dig att leva i äkthet med dig själv - och hitta det saker som ger dig meningsfullhet i vardagen.


Hur gör jag för att lära känna mig själv på djupet?

Ett bra sätt att börja utforska och titta inåt för att förstå vad som finns på insidan, är just genom meditation och/eller mindfulness. Här finns det en mängd tekniker och öppna klasser - både live och digitalt som du kan prova på. Det kan också vara bra att i samtal med en coach få hjälper att tänka djupare och med hjälp av övningar kristallisera ut kärnvärderingar och drivkrafter.


Stort lycka till med att hitta meningsfullhet i livet.bottom of page