top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Kraften i att reflektera

Uppdaterat: 20 nov. 2022

Varför är det ibland så svårt att sänka tempot i vardagen? Är det ett invant mönster? Att vi under vår uppväxt har tjänat på att jobba hårt och snabbt?


Nu är det dags att tänka om - för forskningen är tydlig. När du bromsar tempot och fokuserar inåt blir du både effektivare och mår bättre. Så sänk tempot och skapa plats för reflektion - du har massor att vinna.

Studier har gjorts där medarbetare gett ett större utrymme för eftertanke, till exempel genom att avsätta några timmar för reflektion varje vecka eller att införa en kortare arbetstid. Här har man sett en tydligt mönster mellan reflektion och ett förbättrat resultat på medarbetarnas prestation.

Dessutom visar forskare från Högskolan Väst att reflektion får olika kunskaper att smälta samman. I en avhandling om vilken roll reflektion har för professionellt lärande och kunskapsutveckling, fann forskarna att reflektion är viktigt för att utvecklas i sin yrkesroll. Reflektionerna som medarbetarna regelbundet gjorde under studien, medförde att de fick en bättre kunskapsutveckling och en förbättrad förmåga att hantera svåra situationer.

Mindfulness, meditation, pilates, yoga och tai chi, är alla träningsformer där du fokuserar på andetaget och styra tankarna inåt. Här finns det studier som visat att t.ex. med meditation förbättras hjärnans kognitiva flexibilitet, det vill säga vår förmåga att växla perspektiv förbättrades. Samtidigt såg man också att de som i studien mediterade regelbundet fick en förbättrad koncentrationsförmåga. ökad minneskapacitet och en bättre förmåga att reglera sina känslor. (Källa: https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/meditation-gor-dig-battre-1.923018)


Precis som med smälta samman olika kunskaper och att förstå sin omvärld bättre - så påverkar reflektion vår egen mentala hälsa. För när du är medvetet närvarande lägger du märke till dina tankar, känslor och sinnesintryck. Det gör att du bättre förstår dig själv och har då lättare att agera på det signaler som din kropp ger dig. Du har då en större möjlighet att sortera hur du mår, känner och tänker. Det gör att du bättre kan välja hur du vill agera i olika situationer. Du blir då mindre impulsiv och känslostyrd.


Forskningen är tydlig - när vi bromsar tempot och fokuserar inåt - förbättras vår förmåga att förstå oss själva och vår omvärld. Och på så sätt både prestera vi och mår bättre.


Så det finns en massa vinster med att reflektera mera.

Comments


bottom of page