top of page
  • Futuremind

Psykologisk trygghet

Uppdaterat: 31 aug. 2022


När Google undersökte vad som utmärkte deras högpresterande team blev en sak tydlig: De mest högpresterande teamen kännetecknades av psykologisk trygghet. Idag vet vi att förändring är konstant. Vi vet också genom forskning runt psykologisk trygghet och hur det påverkar prestationen, att psykologiskt trygga team både presterar bättre och klarar förändring bättre.


Vad är psykologisk trygghet?

Definitionen av psykologisk trygghet är “känslan av att det går att säga vad jag tycker, vara kreativ och sticka ut hakan utan att riskera att straffas.” I en grupp så innebär det här att det är varje enskild individs upplevelse av att det går att säga vad jag tycker, vara kreativ och sticka ut hakan utan att riskera att straffas. Det kan därför innebära att i samma grupp så har du några som upplever en hög psykologisk trygghet, medan andra samtidigt upplever en låg psykologisk trygghet. För att ett team ska bli ett högpresterande team, så behöver varje enskild individ uppleva hög psykologisk trygghet.


Alla gör avtryck på sin omgivning

De flesta av oss förstår att vi med vårt sätt, hur vi är, vad vi säger och inte säger, påverkar vår omgivning. Och att vi alla har både positiva och negativa beteenden som påverkar gruppen runt oss. Trots det, så är många ändå omedvetna om vilken långtgående påverkan ett negativ beteende faktiskt kan ha. Här har vi ett jobba att göra, och det första steget är att bli medveten om vilka avtryck våra negativa beteende gör på omgivningen.


Hur kan organisationen mäta teamets psykologiska trygghet, och kan man genom utveckling, reflektion, coaching och samtal förbättra den psykologiska tryggheten i ett team? Det är precis det som vi med piloten “Att mäta och utveckla psykologisk trygghet” gärna vill utforska tillsammans med dig och ditt team.


Vill du och ditt team mäta och utveckla psykologisk trygghet?

Vi på FUTUREMIND mäter och utvecklar psykologisk trygghet i team, grupper och organisationer. Det gör vi genom workshops och föreläsningar med team, ledare och individer. Vår metod består av transformativt lärande och sker alltid i kombination med självreflektion i form av individuell och team coaching. Processen är baserad på modern forskning om hur vår hjärna fungerar och forskning av högpresterande team.


Kontakta oss så berättar vi mer -
❤️ Katarina & Nina

FUTUREMIND transformerar organisationer, individer och ledare till högpresterande team genom psykologisk trygghet. Vi gör det genom mätning, utveckling, coaching och utbildning.


Comentarios


bottom of page