top of page
  • Futuremind

Empatiskt ledarskap

Uppdaterat: 5 nov. 2021

Empatiskt ledarskap

Definitionen av empati är att förstå en annan människas behov, situation och känslor. Om du sätter ihop ordet empati med ledarskap, så skapar du ordet empatiskt ledarskap. Det empatiska ledarskapet innebär att medarbetaren känner sig förstådd, accepterad, sedd, lyssnad på, värdesatt och respekterad. Medarbetaren upplever att han/hon är viktig och behövs.

Ibland förväxlas empatiskt ledarskap med ett kravlöst ledarskap, vilket snarare är motsatsen. En empatisk ledare duckar inte för de svåra och tuffa samtalen, men alla krav och samtal utgår alltid från individen. En empatisk ledare vill att medarbetaren lyckas, och alla mål baseras på varje individs unika förmåga och behov.


En empatisk ledare är äkta, medveten och närvarande. Han/hon är trygg, stark och modig. En empatisk ledare erkänner sina fel och brister, och jobbar hårt för att alltid vara i sitt bästa jag. Ledaren är medveten om vad som behövs för att vara i balans, och reflekterar regelbundet om situationer och sitt eget ledarskap. Den empatiska ledaren har en hög självinsikt och jobbar aktivt att utveckla sitt eget ledarskap.


Att förstå en annan människa

För att förstå en annan människa på riktigt behöver du lyssna på riktigt. Det kallas för att lyssna medvetet och är nivå fyra i lyssnandets olika nivåer. Medvetet lyssnande innebär att du lyssnar på personen som du har framför dig med en i stort sett obefintlig inre dialog. Du har medvetet “stängt av” ditt eget filter. Filter som vi alltid har med oss i form av värderingar, egna upplevelser, tankar och känslor. Precis som allt annat med oss människor - så kan vi utveckla vårt lyssnande. Det första steget är att bli medveten om sin egen inre dialog, och nästa steg är att öva på minska den.


Att skapa tillit

För att du nå en annan människa på ett djupare plan, behöver det finnas tillit mellan ledaren och medarbetaren. Först då vågar de säga och uttrycka det som de tänker och känner. För att skapa tillit behöver du tid. Tillit är något som du förtjänar och får när medarbetaren litar på dig. För att komma hit behöver du bli medveten om vad du både gör och säger som skapar tillit och vad du gör och säger tar bort tilliten.


FRAMTIDENS LEDARE I utvecklingsprogrammet FRAMTIDENS LEDARE arbetar vi med vilket avtryck du gör på ditt team. Vi utforskar det empatiska ledarskapet och övar på medvetet lyssnande. Du gör en självanalys av vilka destruktiva ledarbeteende du faller i under stress och press. Och du sätter en strategi för hur du arbetar dagligen med dig själv för att vara i ditt bästa jag.


FRAMTIDENS LEDARE pågår under fem månader och sker på distans. Innehållet bygger på modern forskning hur vår hjärna fungerar, ledarskapsteorier, studier av högpresterande organisationer, individuell coaching, uppdrag och reflektion.
1 Comment


Nanni Kouroutzidou
Nanni Kouroutzidou
Feb 26

Bli förstådd, accepterad som du är, sedd, lyssnad på, respekterad, värdesatt upplevelse av att Han/hon är viktig och behövs.

Like
bottom of page