top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

KOMMUNICERA TYDLIGT

Lär dig hur du kan kommunicerar tydligare så att ditt budskap når fram.

DET HÄR ÄR FLORA 🐕

Hon ger mig feedback direkt på hur tydlig min kommunikation är.


Det tog oss 3 månader med träning för att kunna ‘kanin’.

Det tog bara några timmar att lära sig ‘tass’.

Och inte är det Flora som har blivit smartare mellan ‘kanin’ och ‘tass’. Det är snarare ledaren som har lärt sig att kommunicera tydligare. För det är mottagarens perspektiv som spelar roll när du vill få igenom ditt budskap.


💡 5 TIPS FÖR FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

1. Definiera ditt ledarskap

2. KOMMUNICERA TYDLIGT

3. Koppla ihop varför, syfte och mål

4. Förstå olika perspektiv

5. Investera i din utveckling


I den här texten tittar vi lite djupare på TIPS 2 - kommunikation.

Vill du läsa mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap? 👉 FRAMTIDENSLEDARE


💡 TIPS 2 - KOMMUNICERA TYDLIGT

Du kan tycka att du är hur tydlig som helst, och för dig är det glasklart.

Och det är det säkert.

För dig.

Och för de som förstår dig och tänker som dig.


Men vi är olika, vi tänker olika och vi uppfattar olika saker.

Därför behöver du också kommunicera på olika sätt för att nå fler mottagare.


🔵 STEG 1: Vad är ditt budskap?

Vad är det du vill förmedla? Vad är ditt syfte med budskapet? Ibland trasslar vi in oss och blandar flera budskap. Se vad du kan ta bort så ditt budskap blir enkelt och tydligt.


🔵 STEG 2: Förbättra med för-feedback

Ta hjälp av de som är annorlunda än dig själv för att få feedback på det du ska kommunicera och hur du har tänkt att kommunicera. Ju mer du kan ‘provtrycka’ ditt budskap, desto mer lär du dig vad andra behöver som tänker på ett annat sätt.


🔵 STEG 3: Olika inlärningssätt

När människor tar in information gör vi det på olika sätt. Inom forskning för inlärning så pratar man om olika stilar, eller att vi har olika sätt hur vi tar in information. Några har behov av att lyssna, andra behöver se rörligt material, några tar in information bäst när de läser, vissa behöver röra på kroppen - som att anteckna - för att lära sig (kinestetisk inlärningsstil).


Så hur förmedlar du ditt budskap?

✅ Hur kan du tillgodose olika inlärningsstilar?

✅ Vilka kanaler kan du använda?

✅ Vilka olika former och medier kan du leverera budskapet i?


🔵 STEG 4: Upprepa

Inom marknadsföring pratar man ofta om att du behöver upprepa informationen sju gånger för att den ska gå genom bruset och uppfattas av mottagaren, den så kallade ‘7-regeln’. Titta tillbaka på STEG 1. Vad är viktigt på riktigt. Vad gör störst skillnad? Upprepa ditt budskap igen och igen.


🔵 STEG 5: Summera, reflektera och förbättra

Sista steget är kanske det viktigaste. Du behöver se om budskapet fastnade och hur mottagaren uppfattar det - för att kunna mäta om du kommunicerade framgångsrikt. Och ta med dig lärdomarna och förbättra nästa gång.


Det är enkelt att skylla på mottagaren; att de inte lyssnar, inte läser etc. Men du kan inte förändra mottagaren. Det du kan förändra är hur du förmedlar ditt budskap.

Comentarios


bottom of page