top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Konsten att lyssna utan inre dialog

Uppdaterat: 24 maj 2023

För att verkligen kunna förstå en annan människas situation, problem och utmaning behöver vi först bli medvetna om vad som pågår i vår egen hjärna. Det är först när du har tystat din egen inre dialog, blivit medveten om dina egna filter och värderingar - som du på riktigt kan lyssna och förstå en annan människa.Lyssna först – tala sedan

I Simon Sineks bok Start With Why pratar han om vikten av att först lyssna på andras upplevelser och åsikter innan du som ledare berättar dina.

Du kommer under hela ditt liv att få höra att du behöver lära dig att lyssna. Jag skulle istället säga att du behöver lära dig att vara den sista som talar. Även de som anser sig vara goda ledare kommer att gå in i ett rum och säga:
"Det här är problemet. Så här tycker jag. Och jag vill gärna höra din åsikt. Låt oss alla dela våra tankar i rummet."
Men då är det redan för sent. Om du istället håller dina åsikter för dig själv tills alla har talat händer två saker:
1. det ger alla andra känslan av att de har blivit hörda och att de har bidragit.
2. du får nytta av att höra vad alla andra tänker innan du själv bidrar med din åsikt."*

(*Citatet är en fri tolkning och äversättning av författaren.)

För att verkligen kunna förstå en annan individ behöver du träna dig på att lyssna utan inre dialog. När du lyssnar utan att ditt eget inre filter, det är först då du kan förstå andra perspektiv än ditt eget. Det är här empati mellan människor sker. Och det är genom lyssnandet du kan träna upp din kognitiva empati: förmågan att förstå vad en annan människa känner. (Läs mer om empati.)


FYRA NIVÅER AV LYSSNANDE

Det är få saker hos oss människor som har större inverkan på våra relationer som vårt lyssnande. Här pratar man om de fyra olika nivåerna av lyssnande - och för att utveckla sitt eget lyssnande behöver du först bli medveten om vilken nivå som du befinner dig i under ett samtal. Därefter kan du aktivt träna dig på att utveckla ditt eget lyssnande. Så att du aktivt väljer att befinna dig i stadiet av medvetet lyssnande där du har en minimal egen inre dialog.


1. HÖRA

På den första nivån är det precis det som du gör. Du hör ljud och röster, men lägger inte märke till eller är medveten om vad som egentligen sägs. Vissa av oss kan använda sig av den här förmågan för att koncentrera sig på specifika uppgifter, fastän de t.ex. befinner sig i ett öppet kontorslandskap.


2. LYSSNA TILL

På den andra nivån lyssnar du på det som personen säger till dig. Du tar in information om vad personen säger, men har inom dig frågan: “Vad betyder det här för mig?” Du lyssnar på vad som sägs, men gör det utifrån dina egna erfarenheter. Det som sägs triggar dina egna minnen och upplevelser. Det här är en normal nivå som vi brukar befinna oss på i vardagssamtal.

3. LYSSNA EFTER

Nivå tre innebär att lyssna till undertexterna. Om du t.ex. frågar någon: Hur mår du? Kan personen du frågar svara: Det är bra. Om du befinner dig på nivå tre i ditt lyssnande, innebär det att du lyssnar djupare på svaret du får. Du kan uppfatta dolda budskap, men lägger här med dina egna tolkningar och värderingar när du uppfattar det som finns i undertexten. Du har fortfarande på dina egna filter och värderingar när du tolkar situationen och det personen säger. Och det pågår en inre dialog inne hos dig, även om du lägger märke till det som finns mellan raderna i det som personen säger.


4. MEDVETET LYSSNANDE

Den sista och fjärde nivån av lyssnande handlar om att lyssna utan en inre dialog. Du stänger av dina egna filer, tankar, åsikter och värderingar. Du är helt i nuet och har en minimal inre dialog. Det är också här som vår intuition arbetar bäst (läs om spegelneuroner i vår hjärnan). Du lyssnar med ett öppet sinne, och låter personen du har framför dig prata till punkt. Det är har vi skapar tillit och du utvecklar din kognitiva empati (läs mer om kognitiv empati).


Det finns en mängd olika namn på den här nivån av lyssnande. Den gemensamma beskrivningen är att det är en djup form av lyssnande. Du har en minimal inre dialog. Och varken dömer, värderar eller har en åsikt om det personen säger. Du lyssnar för att förstå personen som du har framför dig.


Det som är så fantastiskt med vår hjärna och vår kropp - är att allt går att träna! Och det som du tränar på blir du bra på. Så genom att träna sitt eget lyssnande och aktivt välja att befinna dig i nivå fyra oftare, tränar du upp din kognitiva empatiska förmåga. Det är den förmågan som får dig att förstå vad den andre känner, det vill säga vår förmåga att sätta oss in i en annan människas perspektiv.

Och för att kunna förstå en annan människas perspektiv behöver du “stänga ner” dina egna värderingar, minnen, känslor och perspektiv. Det här kallas också för »theory of mind« som innebär vår förmåga att intuitivt få en bild om hur andra individer känner och kommer att agera. Och det kan du först göra när du lyssnar på en annan människa utan ett eget inre filter.

Graden av empati har också visat sig ha samband med hur lik man själv, samt hur väl man känner den andre. Större likhet och då du känner personen väl, sitter ihop med en större mental bild. Det betyder att vi bättre kan förstå och känna empati för personer som vi känner väl och som är lika oss själva i högre grad än okända personer, som är olika oss själva.*

* Källa: Wikipedia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page