top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Tillstånd smittar

Uppdaterat: 3 apr.

De flesta av oss vet och förstår att vi med vårt sätt, hur vi är, vad vi säger och inte säger, påverkar vår omgivning. Och att vi alla har både positiva och negativa beteenden som påverkar gruppen runt oss. Den fysiologiska förklaringen sitter i vår hjärna och heter spegelneuroner och anses av många forskaren vara en av de viktigaste upptäckterna för utvecklingen av neurovetenskap i modern tid. Upptäckten hjälper oss att förstå hur empati mellan människor uppstår. Vår förmågan att känna empati får oss att hjälpa andra att sätta sig i säkerhet vid fara.


Du gör avtryck på din omgivning.

Du gör avtryck på din omgivning

Du har precis upplever något och är full av tankar och känslor. Kanske arg och irriterad på någon eller något. Och utan att tänka vidare på varför och hur - så delar du med dig till värden om vad du tänker om det du precis har upplevt och hur det får dig att känna.


Om vi stannar till en sekund och frågar oss:

  • Vad är det för avtryck som du nu gör på omgivningen du har runt dig?

  • Vill du medvetet sprida den här känslan?

  • Vad är ditt syfte med att du delar din upplevelse?

  • Varför gör du så?


Ja, nu blev det kanske lite jobbigare. För i många fall är det istället våra egen brist på impulskontroll (läs mer i avsnittet om självledarskap) som styr att vi delar med oss, utan att vi tänker vidare på vilket avtryck det ger på gruppen vi har runt oss. För de flesta vill inte “smitta” sin omgivning med ilska och irritation.


Den fysiologiska förklaringen till det som händer i gruppen runt dig, är kopplad till en relativt ny upptäckt i vår hjärna som heter spegelneuroner. Upptäckten av spegelneuroner har hjälpt oss att förstå varför vi intuitivt kan uppleva och förstå andras känslor, handlingar och avsikter.

VAD ÄR SPEGELNEURONER

Ett spegelneuron är ett neuron (en nervcell) som avger nervimpulser både när individen utför en viss handling, och även när individen ser samma handling utföras av en annan individ. På det viset "speglar" neuronen beteendet hos ett annat djur som om observatören själv utförde det. Sådana neuroner har observerats hos primater, vissa fåglar och människor. Vissa forskare anser att upptäckten av spegelneuroner är den viktigaste inom neurovetenskapen på senare tid.*

* Källa: Wikipedia


2013 publicerades en studie i tidskriften Current Biology av Henrik Ehrsson med kollegor, där de visade att spegelneuronerna framförallt finns i en särskild del av framloben, den pre-motoriska hjärnbarken. Systemet som arbetar med spegelneuroner är helt utan sammankoppling med vårt cortex där vår rationella och analytiska del av hjärnan sitter.


Det här är viktigt för att förstå hur empati uppstår, och hur vi på ett automatiskt sätt kan hjälpa andra människor som befinner sig i fara, menar Henrik Ehrsson professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm.

Om vi backar tillbaka till exemplet när du är arg och irriterad, och medvetet eller omedvetet delar den känslan till omgivningen runt dig, så är det alltså spegelneuronerna hos de personer runt dig som gör att de också känner och upplever ilska och irritation.


Våra spegelneuroner har under vår utveckling varit en framgångsfaktor för att säkra flockens överlevnad när vi behöver hjälpa varandra vid fara. Men i vårt moderna sociala samhälle, sätts vårt larmsystem, vår Amygdala, igång flera gånger om dagen. Trots att det inte är någon riktigt fara vi behöver sätta oss i säkerhet för.


Hot och fara har en betydligt starkare påverkan på vår amygdala än belöning. Och vid hot kopplar amygdala bort vår förmåga att använda vårt cortex där kreativiteten och problemlösningsförmåga sitter. Amygdala agerar istället på känslor och våra handlingar blir känslostyrda. Amygdala har tre sätt att ta oss bort från hot: kamp, flykt och spela död (läs mer om Scarf modellen).


Så när vi utsätts för hot har vi inte tillgång till cortex förmåga att lösa problem, tänka rationellt och vara kreativ. Vi prestation och vår förmåga att hantera problem försämras markant när vår amygdala “larmar om hot” - även om det inte är ett verkligt hot.


Vi har alltså allt att vinna på att lugna de signaler som sätter igång hot och flykt beteenden i vår hjärna - när det inte är ett reellt hot. Både på arbetsplatser och i alla andra sociala sammanhang. För i en omvärld där förändringar är konstant, behöver vi ha tillgång till vårt cortex för att anpassa oss och lösa de problem vi står inför.


Kunskapen om spegelneuroner visar oss att tillstånd smittar. Både negativa och positiva tillstånd ger avtryck och “smittar” omgivningen du har runt dig. När du har läst citatet från läkartidningen om hur vi påverkar varandra - så har du möjlighet att göra ett aktivt val.


Du kan nu medvetet bestämma dig för vilket avtryck du vill göra på din omgivning. För det går att träna sin amygdala, sina impulser och tankar - men först gäller det att bli medveten om dem. För tillstånd smittar.

“Spegling Neuronen medför att människor lever i ett gemensamt mellanmänskligt betydelse rum, där vi intuitivt kan förstå andras känslor, handlingar och avsikter. Detta system arbetar oberoende av vårt analytiska tänkande. Förmågan att intuitivt föreställa sig och skaffa sig en förtroendeskapande visshet om andra människors känslor och avsikter kallas idag för »theory of mind«.


Exkluderingen från detta gemensamma rum får dramatiska konsekvenser för den som stöts ut – naturfolkens voodoo har sin moderna fortsättning i mobbning. Historiskt vet vi att de stammedlemmar som utsattes för voodoo faktiskt dog, och vi vet från moderna exempel att mobbade personer är djupt olyckliga och sviktar i sin självkänsla.


Omvänt har accepterande och positivt förstärkande speglingar när man närmar sig en grupp starkt positiv påverkan på individen. I lagsporter har samträning och intuitiv förståelse för de andra lagmedlemmarnas rörelser på planen avgörande betydelse för hur man lyckas.”**

** Citat från Teorin om spegelneuron förklarar förmågan till empati - läkartidningen nr 32–33 2008 volym 105. Fakta ur boken Varför jag känner som du känner, Intuitiv kommunikation och hemligheten bakom spegelneuroner, Joachim Bauer.

Comments


bottom of page