top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Självmedkänsla - hur du bemöter dig själv

Uppdaterat: 13 sep. 2022

”Det fina med din hjärna är att den lär sig snabbt. Genom att fokusera på en eller ett par specifika tillfällen och aktivt jobba med att förändra hur du tänker om dessa – så kommer det också att påverka hur du tänker vid andra tillfällen.”

När man pratar om självledarskap brukar man dela in det i tre olika arbetsområden. Här pratar man om BETEENDE, MÅL och TANKAR. Nedan har du tips på hur du kan arbeta vidare själv med att utveckla ditt eget självledarskap i arbetsområde 3 - tankar.

Psykiskt välmående och självacceptans

Att ha medkänsla med sig själv pratas det just nu mycket om, och det finns en mängd vetenskapliga artiklar, kurser och böcker inom ämnet. Många menar att utvecklingen bara har börjat, eftersom forskning pekar på ett starkt samband mellan psykiskt välmående och självacceptans.

Själva ordet självmedkänsla har sitt ursprung inom buddhismen och handlar om hur du bemöter dig själv med medkänsla. I praktiken så handlar det om att vara vän med sig själv och ha en välvillig inställning till den du är med alla dina fel och brister.


Medveten om dina egna tankar

Första steget är att du gör dig medveten om dina egna tankar, de tankar som tar dig ner i en negativ tankeloop. Det handlar alltså om att bli medveten om vilka tankar du har idag som inte får dig att må bra, känna dig älskad, tillräcklig, omtyckt, positiv och energifylld. Här är det också viktigt att reflektera runt när de här tankarna kommer. Ser du något mönster när du har den här typen av tankar om dig själv?


Nästa steg är att du bestämmer dig för vad du vill tänka istället. Vad behöver du göra för att förändra det du tänker? Vad vill du ersätta de negativa tankarna med? Vad vill du tänka om dig själv istället?


Ersätt negativa tankar med positiva

Därefter ersätter du de negativa tankarna med positiva tankar om dig själv. Välj ett tillfälle då du brukar tänka negativa tankar. Dissekera det tillfället och vad du tänker då. Bryt det mönstret och bana in ett nytt mönster. Ersätt negativa tankeloopar med positiva ord, tankar och känslor. Nästa gång du befinner dig i den här situationen använder du dig av ditt nya tankemönster. Efter situationen är klar, fira och ta med dig lärdomarna för att förfina och bli ännu bättre till nästa gång situationen inträffar. Om du behöver så fortsätter du med nästa specifika situation och gör på samma sätt.


Vill du veta mer och få tips på hur du kan arbeta vidare själv med att utveckla ditt eget självledarskap i de tre olika arbetsområdena så hittar du mer information på vår hemsida.


Lycka till med att utveckla ditt självledarskap vidare!


Futuremind transformerar organisationer, individer och ledare till högpresterande team genom psykologisk trygghet. Vi gör det genom mätning, utveckling, coaching och utbildning.


bottom of page