top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

TRÄNA DIN FÖRMÅGA ATT FÖRSTÅ OLIKA PERSPEKTIV

Ju fler perspektiv du har, desto bättre grund har du att fatta dina belsut på. Samtidigt blir det ett lugnare och mer psykologiskt tryggt klimat, när en grupp bättre förstår varandras olikheter och perspektiv. Och det fina är att du kan träna upp din förmåga att just förstå fler perspektiv än ditt eget. Det handlar om att träna och utveckla sin kognitiva empati.

🗝 NYCKELN TILL ATT SKAPA ETT VINNANDE LAG

Vi behöver gemensamma mål att sträva mot. 🎯

Och säkert har ditt företag mål som ni jobbar mot.


MEN, för att kunna bryta ner de målen och bli inspirerande och motiverande, delmål och utveckling för respektive individ - så behöver du förstå även de som är annorlunda än dig.


De som motiveras och behöver andra saker än det du behöver.


Det vi ALLA människor kan göra är att öka vår förmåga att förstå olika perspektiv. Det här är något som du kan träna upp - och som kräver sin träning för att bli en mästare. Det handlar om att träna upp sin KOGNITIVA EMPATISKA FÖRMÅGA.


💡 5 TIPS FÖR FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

1. Definiera ditt ledarskap

2. Kommunicera tydligt

3. Koppla ihop varför, syfte och mål

👉 4. FÖRSTÅ OLIKA PERSPEKTIV

5. Investera i din utveckling


I den här artikeln vi titta lite djupare på TIPS 4 - FÖRSTÅ OLIKA PERSPEKTIV.


Vinsterna för ett företag och team som tränar upp sin förmåga att förstå olika perspektiv är stora. Individerna i teamet:


✅ får en högre motivation

✅ ett högre engagemang

✅ kan hantera förändringar bättre

✅ får en ökad prestation

✅ en större förmåga till innovation och kreativitet

✅ minskat antal konflikter mellan individer och grupper

✅ en förbättrad arbetsmiljö


Och företagets affärerna går bättre med ett team som mår bättre 🚀

💡 TIPS 4 - FÖRSTÅ OLIKA PERSPEKTIV

HUR gör man då för att träna upp sin kognitiva empatiska förmåga?

När du tränar din förmåga att förstå olika perspektiv handlar det om två parallella processer:


🔵 PROCESS 1 - SJÄLVMEDVETENHET

I den första processen jobbar du med att öka din egen självmedvetenhet. Här handlar det om att du blir mer medveten om vad som styr och triggar dig, och hur ditt beteende, ditt avtryck påverkar omgivningen du har runt dig. Självmedvetenheten ökar du genom reflektion. I vissa faser i din utveckling kan du behöva stöd till exempel av en coach.


🔵 PROCESS 2 - AKTIV TRÄNING ATT FÖRSTÅ ANDRA PERSPEKTIV

I den andra parallella processen tränar du upp din förmåga att förstå andra perspektiv än ditt egna.


För att kunna förstå en annan människas perspektiv behöver du “stänga ner” dina egna värderingar, minnen, känslor och perspektiv. Det här kallas också för »theory of mind« och innebär vår förmåga att intuitivt få en bild om hur andra individer känner och kommer att agera.


Med en ökad självmedvetenhet så har du nu blivit mer medveten om dina egna filter, såsom värderingar, minnen, känslor och perspektiv.

Ditt nästa steg är att i samtal aktivt träna på att stänga ner dina egna filter.

Det gör du genom att öva:


✅ aktivt/medvetet lyssnande

✅ kraftfulla frågor

✅ dialog

✅ feedback

✅ svåra samtal


VIKTIGT:

👉 Efter varje “träning” - avsätt tid för reflektion.

Hur vet du annars vad som gick bra och vad du ska öva vidare på?


Är du nyfiken och vill prata mer om hur du tränar?

Hojta till! info@futuremind.se


Komentarze


bottom of page