top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Att hantera sitt eget beteende

Uppdaterat: 13 sep. 2022

“Jag har fått mer förståelse för hur allt hänger ihop och insett att mycket börjar med självledarskap.”

Amanda Petersson, COO Wellnes Studio SverigeGenom att se till att hela du mår bra, med tillräckligt med sömn och återhämtning, bra bränsle i form av mat till kroppen och regelbunden fysisk rörelse, så ger du dig själv bästa möjliga förutsättningar att må bra fysiskt och psykiskt. Även om det kanske låter både enkelt och tråkigt, så är det här där de allra flesta av oss behöver stanna till och jobba lite extra för att ge oss själva bästa möjliga grund i vår vardag.

När man pratar om självledarskap brukar man dela in det i tre olika arbetsområden. Här pratar man om BETEENDE, MÅL och TANKAR. Nedan har du tips på hur du kan arbeta vidare själv med att utveckla ditt eget självledarskap i arbetsområde 1 - beteende.

Att hantera sitt eget beteende

Första steget när du jobbar med beteende är alltid självmedvetenhet. Här handlar det om att du behöver bromsa och reflektera för att bli medveten om vilket avtryck du gör och vilket beteende hos dig som orsakar det avtrycket. Här jobbar du sedan aktivt för att ta bort oönskat beteende och för att förstärka positiva beteenden som leder till önskvärda resultat. Ibland kan det vara bra att ta hjälp av till exempel en coach för att få reflektera runt sitt beteende med en utomstående.

Att ge sig själv bästa möjliga förutsättningar

De allra flesta människor, barn och vuxna, behöver fasta rutiner för att må bra. Vår kroppen mår bäst när vi har med en jämn rytm i våra dygn, med regelbundna tiden för mat, sömn och rörelse.


Genom att se till att hela du mår bra, med tillräckligt med sömn och återhämtning, bra bränsle i form av mat till kroppen och regelbunden fysisk rörelse, så ger du dig själv bästa möjliga förutsättningar att må bra fysiskt och psykiskt. Även om det kanske låter både enkelt och tråkigt, så är det här där de allra flesta av oss behöver stanna till och jobba lite extra för att ge oss själva bästa möjliga grund i vår vardag.


Vill du veta mer och få tips på hur du kan arbeta vidare själv med att utveckla ditt eget självledarskap i de tre olika arbetsområdena så hittar du mer information på vår hemsida.


Lycka till med att utveckla ditt självledarskap vidare!


Futuremind transformerar organisationer, individer och ledare till högpresterande team genom psykologisk trygghet. Vi gör det genom mätning, utveckling, coaching och utbildning.


Comentarios


bottom of page