top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Förbättra teamets prestation med kognitiv empati

Uppdaterat: 1 sep. 2023

I livet passerar vi genom en mängd dåliga upplevelser - som kund, partner, kamrat, familjemedlem och medarbetare. Nu tycker du kanske att det här är livet - och det har du helt rätt i - för det är ju livet. Men skulle inte livet vara skönare och fler skulle må bättre, vara lyckligare och mer engagerade om det var lite färre dåliga möten mellan oss människor?

Skulle inte livet vara skönare om bi hade mindre skav mellan oss människor?

Häromdagen lämnade jag just en sådan upplevelse - som kund. Alltså en dålig kundupplevelse. Så dåligt, att när jag tryckte av telefonen så var jag ordentligt arg, upprörd och frustrerad.


Efter en tid, när jag lugnat ner mig, så började jag fundera på vad det var som gjorde mig så upprörd - och fann till min förvåning att det var precis samma orsak som i de flesta andra dåliga upplevelser vi har i möten mellan oss människor:


Att inte bli förstådd, respekterad, värdesatt och lyssnad på.

För utgången av ärendet som jag hade problem med - som de inte kunde hjälpa mig med - spelade egentligen mindre roll. Men det som jag behövde, där och då, var en person på andra sidan som på riktigt mött mig som människa. Lyssnade på mig på riktigt, och försökte förstå mitt perspektiv i situationen.


Det är här det ofta går fel. Och det är precis det här som vi behöver träna på för att bli bättre.


När vi på FUTUREMIND är ute och tränar ledare, medarbetare och grupper, ser vi att det är många som lägger alldeles för lite tid på att träna på det som skulle göra störst skillnad för att förbättra teamets prestation - nämligen att träna upp sin kognitiva empatiska förmåga.


Och kanske är det för att det är svårt att förstå vad man ska göra och hur man ska träna? För det är ovant och nytt. Kanske till och med obekvämt. Och eftersom man inte har gjor det tidigare så ser man inte heller något direkt samband hur den här typen av träning skulle påverka teamets prestation och företagets resultat?


Möjligen är det precis som med all annan träning som man är ny på - att man behöver hjälp av en "PT" eller "Coach" som hjälper till med upplägget och styr upp att träningen blir gjord?


Vad är det då för träning vi behöver göra?
När vi människor interagerar med varandra, kräver vår sociala kommunikation att vi förstår andras behov, känslor och intentioner. Här menar forskarna att empati har en avgörande betydelse för att vår sociala kommunikation ska fungera. Vår empatiska förmåga medför att vi korrekt kan förstå och känna vad en annan person känner.


Empati och kognitiv empati

Ordet empati kommer ifrån det tyska ordet ‘Einfühlung’ som betyder känna in. Empati är en komplex process där de två viktigaste delarna är kognitiv och affektiv empati. (Läs mer om empati)


Den kognitiva empatin innebär att förstå vad den andre känner, det vill säga vår förmåga att sätta oss in i en annan människas perspektiv.


För att kunna förstå en annan människas perspektiv behöver du “stänga ner” dina egna värderingar, minnen, känslor och perspektiv. Det här kallas också för »theory of mind« som innebär vår förmåga att intuitivt få en bild om hur andra individer känner och kommer att agera. (Läs mer om spegelneuroner.)


Förbättra teamets prestation med kognitiv empati

Författaren och forskaren Daniel Goleman har med sin forskning visat hur viktigt det är med empati mellan oss människor på våra arbetsplatser. För i en grupp kommer individens samspel och förmåga att interagera med varandra påverka teamets prestation. Och det som är spännande är att vi enkelt kan träna upp vår kognitiva empatiska förmåga och då förbättra teamets prestation.


När vi tränar vi upp vår förmåga att förstå andra människors perspektiv - så kommer vi att förstå varandra och vår omvärld bättre.

Hur tränar man kognitiv empati för bättre prestation?

Hur gör man då för att träna det här - undrar du kanske nu?


Ja, att fika, åka på spa och ha trevligt - eller ha en stor kick off eller julfest - ja, det hjälper ju lite för stunden. Men nästan alltid så finns skavet kvar, när dammet efter festen lagt sig. Och när blodsockernivån från bullarna sänkts tillbaka till normal nivå igen.


När du tränar handlar det om två parallella processer som båda kommer att påverka teamets prestation. I den första processen ökar individerna i gruppen sin egen självmedvetenhet. Här handlar det om att vi blir mer medveten om vad som styr och triggar oss, och hur vårt beteende, vårt avtryck påverkar omgivningen vi har runt oss. Den här medvetenheten skapas genom reflektion, utbildning, samtal och coaching. Därefter går man vidare och tränar upp sin förmåga hur vi hanterar våra egna filter bättre (»theory of mind«).


I den andra parallella processen träna individerna upp sin förmåga att förstå andra perspektiv än sitt egna. Det här gör man genom övningar, där vi övar på aktivt/medvetet lyssnande, övar på dialog, feedback och svåra samtal.


När du har bestämt dig för att förbättra teamets prestation med kognitiv empati, så är det framförallt 4 punkter som kommer att vara avgörande för er framgång:


1. Gör en plan

Du behöver göra en plan som löper över minst sex månader, gärna mer. I planen har du och teamet avsatt tid med regelbundna intervaller där ni tar er stegvis och systematiskt vidare.


2. Alla ska delta

För att skapa förändring behöver alla teammedlemmar vara med på resan och det behöver vara klart kommunicerat från start. Inga ursäkter för att inte vara med under något moment ska accepteras, förutom vid sjukdom.


3. Lägg tid på basen

Vi har olika startpunkter, och för att samma hela gruppen och få en gemensam startplatta går det inte att hoppa fram med för utmanande övningar för snabbt. Det är som att värma upp - hoppar man över uppvärmningen får man ofta lida för det längre fram under processen.


4. Mät startpunkt och utveckling

Genom att mäta får ni en tydligare bild av var ni börjar. Har man inte en siffra på nuläget, är det svårt att jämföra och skatta förändringen. En mätning i början ger en baseline att jämföra med så att ni kan följa er utveckling.Vill du ha hjälp att träna upp din och ditt teams kognitiva empatiska förmåga?

Eller vill du veta mer om hur man mäter?


Boka en kostnadsfri konsultation med oss. Vi berättar gärna mer!
Comments


bottom of page