top of page
  • Skribentens bildKatarina Zell

Tillit och psykologisk trygghet

Det är få saker i relationen mellan människor som påverkar oss så mycket som tillit. Och för att skapa psykologisk trygghet i en grupp - så är tilliten mellan individerna i gruppen av central betydelse. Det är också avsaknaden av tillit som gör att den psykologiska tryggheten blir låg. Men vad är då tillit? Finns det skillnad på förtroende och tillit? Och hur skapar man tillit mellan individer i en grupp?Trust, tillit och förtroende

Det engelska ordet TRUST översätts till svenska med flera ord. Här hittar vi både orden tillit och förtroende som översättning till trust. Om vi börjar med att sortera upp begreppen tillit och förtroende, så kan man förklara ordet förtroende med att det är ett val som du gör. Du gör helt enkelt ett aktivt eget val att lita eller inte lita på någon, och det är förtroende. Tillit däremot, är mer en attityd som du har av omgivningen du befinner dig i. Om du som individ känner att du litar på eller misstror omgivningen som du har runt sig. Och det är just tilliten som kommer att påverka om du upplever en hög eller låg psykologisk trygghet i gruppen du befinner dig i.


Begreppet tillit

Själva begreppet tillit är ett gammalt begrepp och idag pratar man om tillit inom många olika sammanhang, såsom filosofi, psykologi, statsvetenskap men även inom organisationsutveckling och ledarskap.


När man analyserar och tittar på tillit och avsaknaden av tillit, så delar forskarna upp begreppet mellan individ och organisation:


Individuellt (självtillit)

Mellan individer (mellanmänsklig tillit)

Mellan individer och företag (företags tillit)

Mellan individer och politik (system tillit)

Mellan och inom organisationer (organisatorisk tillit)

Vi kommer här att enbart titta på den mellanmänskliga tilliten, då det är tilliten mellan individer som kommer att påverka den psykologiska tryggheten i en grupp.


Hjärnan och tillit

När du upplever tillit, uppfattar du världen runt dig som förutsägbar - du upplever att du vet vad som kommer att hända och känner dig trygg och säker på vad som kommer att ske. Vår amygdala är lugn, och vi behöver inte sätta oss i säkerhet eftersom det inte finns några sociala hot eller situationer som hotar vår överlevnad. Individer som upplever tillit har full tillgång till hjärnans cortex och deras hjärna kan fungera med maximal kapacitet.

Motsatsen däremot, när du upplever att världen runt dig är oförutsägbar, du vet inte hur personerna kommer att reagera eller vad som kommer att hända, du känner dig otrygg och långt ifrån säker. Här vet vi idag genom neurovetenskap att vår amygdala kommer att larma och ta över för att sätta oss i säkerhet vid fara. Vi vet också att när amygdala tar över, så har vi inte längre tillgång till vårt cortex. Vår hjärna kan inte längre fungera med hela sin kapacitet. (Läs mer om neurovetenskap och SCARF).

Här kan vi alltså dra slutsatsen att:

individer som känner tillit i gruppen de befinner sig i kommer uppleva en högre psykologisk trygghet.

Att bygga tillit

Det går fort att rasera både förtroende och tillit. Det kan du snabbt göra från en sekund till en annan. Att däremot bygga tillit och förtroende, ja det är något du gör över tid - och det tar tid. Har du dessutom raserat tilliten och förtroendet, då tar det lång tid att bygga upp igen. (Läs mer om destruktiva beteenden och härskartekniker.)

Om vi nu kommer tillbaka till förklaringen av tillit:

“att du som individ känner att du litar på omgivningen som du har runt sig”.

För att kunna lita på omgivningen som du har runt dig, så behöver du kunna dra en slutsats om just omgivningen du har runt dig. Du behöver över tid ha upplevt saker, händelser, beteenden, situationer - som gör att du kan dra slutsatsen att du litar på omgivningen. Så när en situation uppstår - då drar du en positiv slutsats, för det är tidigare händelser som du baserar din slutsats på.

Forskare brukar prata om tre olika processer hur vuxna individer i ett samhälle skapar tillit (källa: Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, (1996), Roderick M Kramer, Tom Tyler):

  1. Kunskapsbaserad tillit - när det skapas en förutsägbarhet genom det samspel som sker mellan individer över tid.

  2. Tillit genom identifikation - när individen känner till och kan förutsäga den andras behov och val som också liknar individens egna.

  3. Kalkylerad tillit - när individen gör som de säger att de ska göra eftersom de fruktar konsekvenserna som kommer när de inte skulle göra det som de säger att de ska göra.

Om vi nu uteslutande fokuserar på kunskapsbaserad tillit, och föreställer oss att tillit är som ett glas med vatten, där glaset symboliserar känslan av tillit och vattnet symboliserar de händelser som gör att vi litar på omgivningen vi har runt oss.


När nu glaset fylls på med vatten, positiva händelser som visar att vi kan lita på omgivningen, då fylls alltså vårt tillitsglas sakta på med mer tillit. Tillslut når glaset en brytpunkt då vi har tillräckligt mycket vatten i vårt glas, för att vi ska tolka de saker som sker med en positiv slutsats. Vi vet vad som kommer att hända och känner oss trygga och lugna, för vi har upplevt positiva saker tidigare.

Var din gräns är, hur mycket vatten som du behöver i ditt glas för att känna tillit är helt individuellt. Det som kommer att påverka är dina tidigare minnen och erfarenheter som du bär med dig i din ryggsäck.

Att vara värdefull

Ja, hur gör man då för att fylla upp en annan individs tillitsglas. Vad är det för vatten som du behöver fylla på med?

Egentligen är det inte så svårt, men det måste vara på riktigt. Det som vi människor behöver, är att känna att personen som vi har framför oss faktiskt bryr sig på riktigt. Att han/hon har goda intentioner och vill dig väl.

Enligt Tony Robbins så har vi människor sex grundläggande behov. De fyra första, säkerhet, variation, betydelsefull, kärlek/gemenskap, behöver du uppfylla för att känna att du presterar i världen. De två sista, personlig utveckling och att bidra till andra, definierar Tony som mer spirituella behov som du behöver för att känna dig uppfylld och lycklig. (Källa: Tony Robbins, Unleash the Power Within, 6 human needs.)

Du gör avtryck

I alla våra möten med andra människor, så skickar vi ut signaler - medvetet och omedvetet. Vi gör hela tiden avtryck på omgivningen och individerna vi har runt oss - oavsett om vi vill eller inte. Och det är de här signalerna som vi tolkar och som är vattnet i den andra individens tillitsglas. Så alla de signaler som du sänder ut och mottagaren tolkar - det kommer antingen bygga upp tilliten eller befästa deras känsla av att de inte litar på dig.

Att bli medveten om sitt avtryck

Det är först när du stannar upp och reflekterar över ditt avtryck, som du har chans att påverka vattnet du fyller i individens tillitsglas. Här har det en stor betydelse att arbeta med sitt eget självledarskap och ledarskap. Ofta behöver man hjälp av en tredje part, som till exempel en ledarskapscoach, för att kunna få syn på sitt eget beteende och aktivt arbeta för att förändra. I utbildningen Framtidens Ledare har du en egen ledarskapscoach under hela programmet. (Läs om Framtdens Ledare här.)


Commenti


bottom of page